top of page
MN_lowres-02372.jpg

Farve, Form
& Tegning

GGD Farve, Form & Tegning tilbyr tjenester innen interiørarkitektur, møbeldesign, teknisk tegning (BIM), visualisering og innholdsproduksjon med fokus på arkitektur.

IMG_2684.jpg

«Interiørdoktoren»

Har du behov for råd og tips?

Vi tilbyr interiørrådgiving, er en sparringspartner og løser oppgavene sammen med oppdragsgivere på stedet.

Ingen ekstra kostnader.

 

Oppstartskostnad 1 time. Dette inkluderer forberedelser. Videre oppfølging utføres på løpende timer og etter nærmere avtale.

Timepris 1050 per time inklusive reisetid innenfor Oslo-området.

 

Vi tilbyr også mulighetsstudier til fast pris, etter prosjektets omfang og ambisjonsnivå.

 

Ta kontakt for et pristilbud.

3 TIPS FOR ET BÆREKRAFTIG OMBYGGINGSPROSJEKT

1) Ta vare på eksisterende møbler, fast innredning og byggematerialer:
I stedet for å rive ned eller kaste bort eksisterende materialer og bygningsdeler, kan du se på mulighetene for å gjenbruke eller ombruke dem i renoveringsprosjektet ditt.
Dette kan omfatte alt fra å bevare originale gulv eller vegger til å bruke

gamle dører eller vinduer i nye konstruksjoner.

Tema: Iterative designprosesser

Fokus på bærekraft og
nye formgivingsidealer

En iterativ designprosess er en måte å stadig forbedre en idé, design eller prosjekt på. Det går ut på å gjøre små endringer og justeringer i flere runder, helt til man oppnår det ønskede resultatet. Vi tror på gjenbruk og ombruk for å skape verdifulle og bærekraftige prosjekter. Å jobbe med ombruk, gjenbruk og transformasjon krever en iterativ måte å jobbe på. Dette krever nye innovative prosesser og samarbeidsmodeller, og kan være kostbart på kort sikt. Men på lengre sikt, vil det være lønnsomt. Å tilføre nye elementer til det eksisterende skaper et nytt og bærekraftig formspråk. Dette krever ambisiøse kunder som er villige til å revurdere tradisjonelle fremgangsmåter og verktøy, og å gi prosjektet nok tid til å utvikle seg. Noen ganger må man ta ett skritt tilbake for å ta to skritt frem. En må tillate seg å jobbe grovere og man må kunne tilpasse prosjektet etter feks hva som er tilgjengelig i markedet. Det er ikke gitt at en finner akkurat de 8 møteromsstolene man har beskrevet. Men man finner alltid 8 like gode alternativer.

Tidlig involvering i prosessen er essensielt for å gjennomføre vellykkede og bærekraftige prosjekter, og setter høye krav og fordrer også økt fleksibilitet i samspillet og kommunikasjonen mellom oppdragsgiver, interiørarkitekt og utførende fag. Det er viktig – for vi skal ikke bare utvikle et godt prosjekt sammen, men også tilpasse, foredle og videreutvikle verktøyene vi har for å løse nye problemstillinger og innfri løfterike krav.

bottom of page